Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Venaracet 2023
Tävlingsdatum:
2023-05-06 -> 2023-05-07
Arrangör:
Laxå MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2023-03-16
Sista anmälningsdag:
2023-05-01
Tävlings plats:
Venabanan, Laxå Motorstadion 695 91 Laxå. Gps koordinater 58.97988,14.66415
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Eva Pettersson
Bitr Tävlingsledare Anja Strömberg
Domare Klas-Åke Fredén
Teknisk Chef Lars Buhr
RaceController Jörgen Svensson
RaceController Erika Svensson
Säkerhetschef Per-Olov Einerfeldt
Miljöchef Meddelas i PM1
Tidsplan:
Fredag: Depå öppnar 5 maj kl. 15:00 respektera tid för öppning! Anmälan och besiktning 17:00-20:00 Lördag: Anmälan och besiktning 6:30-8:00 Förarsammanträde 8:30 Första start 9:00 Söndag: Förarsammanträde 8:30 Första start 9:00
Resultatlistan anslås:
Anslås på officiella anslagstavlan . Samt Laxå MK’s och Raceoffices hemsida.
Tävlingens genomförande:
Seniorer kör i delade klasser, fram- och bakhjulsdrivet. Samtliga klasser kör 3 kvalomgångar på lördagen med poängfördelning 7-5-4-3-2-1 På söndagen 2 kvalomgångar med poängfördelningen 7-5-4-3-2-1. Kvalheaten är förlottade likaså startspår och körs i 3 varv, finaler körs i 5 varv. Målflagga krävs för att erhålla poäng. Vid lika poäng efter fem omgångar sker särskiljning omg 5-4-3-2-1, därefter lottning. Rödflaggat heat: Körs om direkt i enlighet med FR 7.6. Endast heat som redan står uppställt på startuppställningsplatsen får köras före. Antal finaler meddelas i PM. Runnerup i samtliga klasser. Service mellan finalerna sker på anvisad plats, 5-minuters regel tillämpas. Avanmälda bilar kan gå på anbud lördag om detta anmäls inom 15 minuter efter sista bil går i mål i sista heatet på lördagen. Varje förare erhåller entréband för sig och 2st mekaniker. Övriga betalar inträde. Ifylld mekanikeranmälan ska lämnas vid anmälan. Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Senior och Junior
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
180
Miljö:
Se G2
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Däckrensning förbjudet.
Avgifter:
Senior och dam 300kr, junior 200kr Swish önskas, vid kontanter önskas jämna kontanter. Utebliven avanmälan debiteras med WO-avgift på 500kr
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar
Priser:
Priser till alla finalister.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 1/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Tjuvstart:
Två tjuvstarter av samma förare i samma heat/final medför uteslutning.
Startordning:
Senior, dam och junior. Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
:
Depå och El:
Respektera tiden för öppning! OBS! Inga husvagnar i depån! Fordon över 6 meter anmäles på övrigt i anmälan och hänvisas till särskild plats i depå. Motortystnad vid 22:00. Ingen el tillhandahålls. Elverk ska vara tysta 22:00.
Ställplats:
Ställplatsavgift 200kr. OBS! Inga husvagnar i depån, dessa hänvisas till av arrangören angiven plats. Även här gäller öppning 15:00 på fredagen!
Övrigt:
Eventuella ändringar meddelas i PM. För löpande uppdateringar se Facebook-evenemanget ”Venaracet 2023” och hemsidan: Laxå Motorklubb.se
Hemmaförare:
Alla hemmaförare ska utföra minst 12 arbetstimmar på de arbetsdagar som planeras före tävlingen, enligt beslut på årsmötet, samt hjälpa till innan och efter tävling. Se Laxå MKs hemsida för ytterligare information.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på Raceoffice.se, den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå på tävlingsdagen.
Informations Telefon:
Laxå Motorklubb, mobil 072-227 04 11
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Fwd FWD Herr,Dam,Veteran 33
Rwd RWD Herr,Dam,Veteran 32
Dam Dam 30
Junior Junior 21