Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
FinnskogaFestivalen 2024
Tävlingsdatum:
2024-08-09 -> 2024-08-11
Arrangör:
Finnskoga MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-07-05
Sista anmälningsdag:
2024-07-28
Tävlings plats:
Höljes Motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Christer Jönsson 070-601 51 31
Bitr Tävlingsledare Conny Holmberg 070-668 95 75
Domare Petra Larsson 073-800 01 05
Teknisk Chef Christer Axelsson 070-380 14 48
RaceController Patrik Sundfeldt
Säkerhetschef Leif Halvarsson
Miljöchef Morgan Östlund
Administrativ Chef Ellinor Jönsson 070-276 19 00
Tidsplan:
Torsdag: Administrativ incheckning 15.00 – 21.00 Besiktning 15.00 – 21.00 Fredag: Administrativ incheckning 07.00 – 08.00 Besiktning 07.00 – 08.00 (Endast vid godkännande av TL) Förarmöte på startplattan 08.15 Första start 09.00 Lördag: Första start 09.00 Söndag: Första start 09.00
Resultatlistan anslås:
Anslås digitalt på www.raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Tävlingen körs med 6 kvalomgångar. Fredag körs 2st omgångar. Lördag körs 3-4st omgångar Söndag körs resterande kval samt finaler. Förarens sämsta omgång räknas bort, Omgång med svartflagg måste räknas! Senior, Dam och Veteran kör A, B-final vid minst 18 anmälda och C-final vid minst 24 anmälda i respektive klass Juniorer kör A, B-final vid minst 11 anmälda, C-final vid minst 16 anmälda och D-final vid 21 anmälda. Antal finaler fastställs vid anmälans utgång och ev gallring skett. Runner up tillämpas. Alternativ spår tillämpas, skall köras minst 1 gång per heat/final Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Särskiljning: Borträknad omgång, heatpoäng bakifrån (ex 5,4,3,2,1) Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fyra (4) varv Rödflaggat heat körs om snarast möjligt
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
250
Startordning:
Meddelas i PM
Startuppställning:
Kval. Max 5 bilar i bredd, lottade startspår. Finaler. 6 bilar totalt med 2 st i 3 led, enligt skiss i PM1. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Enligt Gemensamma regler. Brännbart avfall kan lämnas i containrar i depån. Övrigt avfall tas med hem. Tomgångskörning i depån max 1 min, presenning och oljeuppsamlare under bilarna skall finnas, även under servicebil vid behov. 6kg brandsläckare synligt placerad.
Tjuvstart:
Kval, Första tjuvstarten 2x alternativspår, Andra tjuvstarten i samma heat av samma förare, uteslutning ur denna omgång. Final Första tjuvstarten 2x alternativspår Andra tjuvstarten i samma final av samma förare, uteslutning ur denna final.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare Gratis Efteranmälningsavgift 200:- El 230V 400:-, 400V 600:-
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Heatsegerpriser samt Hederspris till finalisterna. Pris till finaste bygge.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 28/7 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Deltagare, klasser:
Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Inbjudna klasser: Senior FWD, Senior RWD, Junior, Dam, Veteran. Vid för få anmälda kan vissa klasser komma att slås ihop
Antal förare per bil:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsbil!!
Anbud:
Bilar som brutit på fredag och lördag före sista omgång påbörjas går på bud efter lördagens sista kvalheat, lista med brutna bilar anslås när lördagens sista omgång påbörjats. För resterande bilar är det efter söndagens finaler
Betalmetod vid anbudsförfarande:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Finnskoga MK. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Säkerhet:
Dom som rullat ska uppsöka sjukvårdspersonal för klartecken att fortsätta. tävlingen.
Övrigt:
Motordrivna elverk ska vara avstängda mellan 24–06. Möjlighet att ställa upp husvagn/husbil finns i direkt anslutning till depån. Max 1 husvagn/husbil för varje tävlingsfordon i depån. Trailer ställs på anvisad parkering. Duschmöjligheter finns
Externa länkar:
Anmälnings information Startuppställning finaler
Informations Telefon:
Christer Jönsson 070-601 51 31, Ellinor Jönsson 070-276 19 00
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Fwd FWD Herr,Dam,Veteran 39
Senior Rwd RWD Herr,Dam,Veteran 17
Junior Junior 8
Dam Dam 13
Veteran Veteran 17