Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Östersunds Dubbel 1/2
Tävlingsdatum:
2024-08-16 -> 2024-08-17
Arrangör:
Jämtlands MK
Distrikt:
Mellan Norrlands BF
Första anmälningsdag:
2024-07-02
Sista anmälningsdag:
2024-08-11
Tävlings plats:
Östersunds motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Björn Ericsson 073-803 66 90
Bitr Tävlingsledare Magdalena Jensén 076-115 69 76
Domare Örjan Eriksson 070-582 30 01
Teknisk Chef Håkan Grundahl 072-085 22 85
RaceController Anders Berglund 070 674 81 26
Bitr. RaceController Sofia Jensén 070-395 76 76
Säkerhetschef Ulf Jernström 070-698 58 77
Miljöchef Pierre Perman 070-663 73 00
Tidsplan:
Fredag: Depå öppnar: 12:00 Anmälan: 18.00-20.00 Besiktning: 18.00-20.15 Lördag: Anmälan: 07.00-08.30 Besiktning: 07.00-08.45 Förarsammanträde: 09.00 Första start: 10:00 Söndag: Anmälan: 07.00-08.30 Besiktning: 07.00-08.45 Förarsammanträde: 09.00 Första start: 10.00
Resultatlistan anslås:
Anslås på allmän anslagstavla löpande vid anbudskuren och raceoffice.se. Slutresultat på LOTS, www.jmk.nu och www.raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Dubbeltävling tävla 1 dag eller 2 dagar. Vid anmälan till bägge dagarna har man möjlighet till två tävlingar med samma bil. Samt deltagande i minicup med chans till NGk-biljetter. 6-bilsheat med 3 kvalomgångar. Samtliga omgångar räknas. Poängutdelning i heaten 7-5-4-3-2-1. Särskiljning vid lika poäng: Högst poäng i kvalomgång 3 därefter kvalomgång 2 och 1. Därefter lottning. Lottning sker i resultatprogrammet. Runner up i final. Antal finaler beroende på antal startande i respektive klass, meddelas i PM Tävlingen genomförs med banans alternativspår som ska köras minst en gång per heat/final. Träningsjuniorer erbjuds att köra 3 omgångar. Maxantal startande 6st! Cuppoäng enligt följande: 1a 40, 2a 34, 3a 29, 4a 24, 5a 21, 6a 18, 7a 15, 8a 13, 9a 11, 10a 9, 11a 7, 12a 5, 13e 4, 14e 3, 15e 2, 16e 1.
Gallring:
Gallring sker efter tid då anmälan kom in.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Träning junior, damer, juniorer, veteraner, herrar och rallycross i kval. Rallycross, damer, juniorer, veteraner och herrar i finaler.
Startuppställning:
6 bilar i bredd på startlinje med slalomkäppar. Startprocedur " Tummen upp " , Ready to Race skylt , Startljus Förlottade startspår. I finalerna väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Förlottas i RaceOffice resultatprogram.
Miljö:
Se G2. Vid uppställning i depå skall tät presenning under HELA bilen.
Tjuvstart:
Omstart. 2X Alternativ för den förare som orsakat tjuvstarten. Två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heatet.
Däckbegränsning:
Enligt FR-T 2.1 ej dubb.
Avgifter:
Seniorer, damer och veteraner 400SEK/Tävlingsdag eller 600SEK för cupen. Juniorer 150SEK/tävlingsdag eller 200SEK för cupen. Betalas vid incheckning.
Avlysning:
Vid fall av fource major kan tävlingen komma att avlysas i samråd med domare. Eller att det är mindre än 40st herrar senior.
Reklam:
Plats för arrangörsreklam kommer att utnyttjas enligt reglemente.
Priser:
Hederspriser på respektive tävlingsdag. Samt NGK biljetter för de 5 bästa seniorerna och 2 bästa damerna i ”minicupen” (Gäller för de som kört båda dagarna). Extra priser för juniorer deltagande båda dagarna. Förare som deltar i prisutdelning skall bära korrekt påtagen föraroverall.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 11/8 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Anbud:
Enligt Folkrace reglementet FR 10.3. Anbud på bilar som enbart anmält sig till lördagen och bilar som bryter tävlingen innan finalerna på lördagen och inte har för avsikt att köra söndagen går på anbud 30 minuter efter Finalen. Ska man köra bägge dagarna och bryter efter att finaler har börjat, går bilen på anbud på söndagen. Anbudslappar kan köpas kontant eller med swish av Jämtlands MK Kontant betalning av bilen, Swishbetalning endast om båda parter är ok med det.
Depå:
Se kommande information på jmk.nu/folkrace
Övrigt:
Alkoholtest kan komma att genomföras under lördag och söndag. Mer info i PM.
Delad bil:
Max en (1) förare från varje klass och max två (2) förare per tävlingsfordon.
Externa länkar:
Jämtland MK
Informations Telefon:
Henrik Eriksson, 070-237 61 83
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 5
Dam Dam 0
Veteran (minst 10st) Veteran 0
Junior Junior 2
Träningsjunior Junior 0 / 6