Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Nationaldagsracet 2024 - Ingår i Uno Cup 2024
Tävlingsdatum:
2024-06-06
Arrangör:
Hällefors MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-05-02
Sista anmälningsdag:
2024-06-02
Tävlings plats:
Sångens Motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Nellie Höök 070-58 04 981
Bitr Tävlingsledare Mats Myrberg 073-05 70 146
Domare Bengt Göran Bergin 070-49 64 135
Teknisk Chef Jimmy Larsson 076-17 07 727
RaceController Patrik Sundfeldt
Säkerhetschef Nina Höök
Miljöchef Nils Höök
Tidsplan:
Anmälan: 07.00-08.45 (vid klubbstugan) Besiktning: 07.00-08.50 (på startplattan) Funktionärsmöte: 09.00 (på startplattan) Förarmöte: 09.30 (på startplattan) Första start: 10.00 Lunchpaus: Mellan omgång 2 och 3 Finaler: ca 15.00 Tävlingen avslutad ca. 16.30
Resultatlistan anslås:
Fortlöpande på den officiella anslagstavlan vid klubbstugan och digitalt på raceoffice.se.
Tävlingens genomförande:
Alla förare erbjuds att köra tre (3) kvalomgångar. Vi kommer köra "nya" startplattan och långa banan. Exakt bild av bansträckning kommer publiceras på officiell anslagstavla på tävlingsdagen. Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1 Antal varv per kvalomgång: 3 st Antal varv per final: 5 st Tävlingen körs utan alternativspår! Vi tillämpar runner-up i finalerna. A-final i alla klasser. B-final vid 18 förare i klassen. C-final vid 30 förare i klassen. Arrangören bibehåller rätten att ändra antalet finaler via PM. Startmetod: Ready to Race-skylt och ljusstart. Särskiljning: Omgång 3, 2, 1. Om förare, trots särskiljning, inte kan skiljas inför finaler sker lottning av resultatsystem. Rödflaggat heat ska köras om snarast möjligt.
Gallring:
Arrangören förbehåller rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Crosskart Mini, Crosskart klass 1, Junior, Juniorträning, Dam/Veteran, Senior Arrangören förbehåller rätten att ändra startordning via PM.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd. Startspår lottas i kval. I final väljer förare med mest poäng startspår först och sedan fallande efter resultat från kval.
Heatindelning:
Heatindelning lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se. Startspår är förlottade och anges i heatindelningen. Arrangören bibehåller rätten att ändra förares heat och startspår.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.
Tjuvstart:
I kvalet: Vid första tjuvstart bestraffas förare med -1 poäng. Vid andra tjuvstart av samma förare sker uteslutning ur heat. I final: Vid första tjuvstart bestraffas förare med observation. Vid andra tjuvstart av samma förare sker uteslutning ur final.
Däckbegränsning:
Folkrace: I enlighet med FR-T 3.2 (ej dubb). Crosskart: I enlighet med CK-T 2.1
Avgifter:
Crosskart Mini: 250 kr Crosskart Klass 1: 500 kr FR Juniorträning: Gratis FR Junior: 250 kr FR Senior: 400 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller rätten att anbringa reklam på tävlande bilar.
Priser:
Hederspriser till alla som åker final.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se. Startlistan är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 2/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
OBS! Crosskart tävlar efter folkracereglemente!:
Crosskart som deltar i denna tävling följer Crosskartens tekniska reglementet. Vi kommer också göra vårt yttersta för att informera funktionärer om de tecken som crosskartförare använder för att anropa hjälp osv. Vad gäller tävlingsmomentet är det tävlingsreglementet för folkrace som gäller. Vi rekommenderar samtliga föräldrar och förare att läsa igenom båda reglementen och se över dess skillnader. OBS! Crosskart är såklart anbudsbefriade!
Juniorträning:
Klubben bjuder in sex (6) träningsjuniorer att delta under tävlingsdagen. Först till kvarn. Dessa förare ska delta i dagens alla moment likt övriga förare. Bilen är anbudsbefriad (så länge bilen inte delas med förare från annan klass).
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Hemmaförare:
För att få köra tävling krävs det av hemmaförare att denne anmäler två funktionärer till tävlingsdagen (OBS! Inga funktionärer från tävlingsledningen får anmälas!) Funktionärer skickas till Nellie på 070-58 04 981 senast söndag innan tävlingen.
UNO Cup 2024:
Tävlingen ingår i UNO Cup som ingår i alla Hällefors MKs arrangemang under 2024.
Delade bilar:
Max en (1) förare per klass och max tre (3) förare per bil.
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbud sker på anvisade plats i serveringsbyggnaden. Genomförande och avgift enligt 2024 års reglemente. Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Hällefors MK. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

Finns inget drickbart vatten i depån.
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 22
Dam/veteran Dam,Veteran 6
Junior Junior 7
Juniorträning Junior 0
Crosskart klass 1 Klass 1 10
Crosskart Mini Mini 3