Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Vårfajten - premiär i Smålandscupen
Tävlingsdatum:
2024-04-13
Arrangör:
Skillingaryds MK
Distrikt:
Smålands BF
Första anmälningsdag:
2024-02-17
Sista anmälningsdag:
2024-04-07
Tävlings plats:
Förebergsbanan, Föreberg Skillingaryd
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Stefan Argus 070-328 90 87
Bitr Tävlingsledare Moa Roos Nykvist 072-317 04 99
Domare Per-Erik Åberg 070-658 08 21
Teknisk Chef Thomas Davidsson 076-801 56 70
RaceController Anders Johansson 070-671 36 44
RaceController David Johansson 070-367 22 77
Säkerhetschef Daniel Nykvist 072-308 04 99
Miljöchef Pia Thulin 070-835 68 12
Administrativ Chef Sara Mejving 070-247 01 19
Tidsplan:
07.00-09.00 Anmälan och besiktning. 09.00 Funktionärssamling på startplattan. 09.30 Förarsammanträde på startplattan. 10.00 Första start. Lunchpaus efter omgång 2. Finaler snarast efter omgång 3. Prisutdelning efter anbudstidens utgång vid serveringen. Anbudens genomgång efter prisutdelning.
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se samt på fysisk anslagstavla.
Tävlingens genomförande:
Enligt Smålandscupens reglemente. Alternativ spår tillämpas och skall köras minst 1 gång per heat/final. Vid ev. lottning vid lika poäng vid särskiljning sker detta med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv
Gallring:
Enligt Smålandscupens reglemente.
Planerat antal startande:
100
Startordning:
Senior, Dam/Veteran, Junior.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, startspåren i kvalomgångarna är förlottade och anges på heatindelningen. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se samt på fysisk anslagstavla. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning, då kan även ändring av startspår förekomma.
Miljö:
Enligt SBF:s styrande dokument, Gemensamma regler g 6.1, bulletiner samt officiella meddelanden. I depån finns en container för brännbart avfall. Övrigt avfall ansvarar var och en för att det bortforslas och sorteras enligt gällande lagar och regler. Miljöstation finns ej på tävlingsbanan.
Tjuvstart:
Enligt Smålandscupens reglemente.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd.
Avgifter:
Samtliga seniorer 400:- Juniorer 250:- Efteranmälningsavgift +250:-
Avlysning:
Vid färre än 42 seniorer totalt anmälda vid anmälningstidens utgång eller vid fall av force majeure äger tävlingsledningen rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång upprättas en startlista på RaceOffice.se, vilken är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 7/4 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto. När detta inte är möjligt, ringer man aktuellt telefonnummer för detta. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före tävlingens början.
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon.
Efteranmälan :
Kan erbjudas i mån av plats. Efteranmälan är i så fall öppen till onsdagen den 10 april klockan 18.00.
Information ang. anbud:
Endast SBF:s anbudslapp tillämpas. Dessa betalas kontant eller med swish. Varje fysiskt närvarande person som har giltig folkracelicens, som ska visas, har rätt att lägga ett bud på obegränsat antal tävlingsfordon vid ett och samma tillfälle. Varje anbud kostar 400 kr i expeditionsavgift. Vid ev. ägarbyte av bil tillämpas kontant betalning. Swish eller motsvarande elektronisk betalningsmetod tillämpas ENDAST om både säljare och köpare överenskommes om detta.
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Planerade klasser Senior, Dam/Veteran, Junior.
Hemmaförare:
Ska anmäla två funktionärer till Sara Mejving via sms 070-247 01 19 eller mail rallysara@hotmail.com.
Externa länkar:
Smålandscupregler 2024 Kärr P
Informations Telefon:
Anton Geijersson, 076-492 11 08
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 53
Dam/Veteran Dam,Veteran 26
Junior Junior 16