Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
RimoRacet
Tävlingsdatum:
2024-04-20
Arrangör:
MK Rimo
Distrikt:
Upplands BF
Första anmälningsdag:
2024-02-24
Sista anmälningsdag:
2024-04-14
Tävlings plats:
Ticksta Motorstadion,
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Magnus Danielsson 070-754 02 70
Bitr Tävlingsledare Vakant
Domare Niklas Björkén 070-532 79 48
Teknisk Chef Mats Fosselius 070-829 38 72
Bitr. RaceController Lina Zetterström
Säkerhetschef Marielle Lundin Breidenskogh
Miljöchef Filip Nilsson
Administrativ Chef Kristina Lindstedt
Tidsplan:
Lördag Anmälan 06.30-09.00 Besiktning 06.30-09.00 Funktionärsmöte 09.00 på Startplattan Förarsammanträde 09.30 På startplattan Första start 10.00 Lunchpaus efter omgång 2 Finaler Så snart som möjligt efter 3:e omg slut Prisutdelning efter anbudstidens utgång vid speakertornet
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Alla kör tre (3) omgångar, Senior, Dam/Veteran och junior Antal finaler fastställs vid anmälansutgång och ev gallring skett. Runner Up tillämpas Alternativ spår tillämpas inte! Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat körs (2.5) varv Finaler körs om (4.5) varv Rödflaggat heat körs om snarast möjligt, Däckrensning förbjudet
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
80
Startordning:
Meddelas i PM. Planerad startordning: Junior, Dam/Veteran, Senior Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Ready to race skylt. Därefter startljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, förlottade startspår i raceoffice. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Kval, Första tjuvstarten-2p av heatets inkörda, Andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare, uteslutning ur detta heat/final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 200:- Junior hemmaförare 0:- Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon Anges vid anmälan i rutan "delar fordon med"
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Planerade klasser Senior, Junior, Dam/Veteran Vid få anmälda så kan vissa klasser komma att slås samman!
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av MK Rimo. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Depå:
Stora fordon meddelas i anmälan under "Övrig info" (+8 meter). Skriv även vilken dag ni kommer
Hemmaförare:
Varje hemmaförare får gärna anmäla Funktionär till Kristina 0702984814 Hemmaförare stannar kvar efter tävling och hjälper till att plocka ihop
Anmälningsinformation :
Vid stort antal anmälda kan anmälan stänga tidigare än 14/4. Det kommer dock gå att ställa sig i reservlista stället. Grön knapp = anmälan öppen Gul knapp = Ställ mej i kö på reservlista
Speaker:
Nicklas Eriksson
Informations Telefon:
Henrik Axtelius 070-767 41 39
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

Träningsjuniorer får inte dela bil!!
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 48
Junior Junior 11
Dam/Vetaran Dam,Veteran 26
Tränings Juniorer Junior 3