Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
LuciaRacet
Tävlingsdatum:
2023-12-09
Arrangör:
Jönköpings MK
Distrikt:
Smålands BF
Första anmälningsdag:
2023-10-09
Sista anmälningsdag:
2023-12-03
Tävlings plats:
Tabergsbanan
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Joakim Hallengren 073-1507617
Domare Stefan Argus 070-3289087
Teknisk Chef Henrik Nilsson 073-3848396
Teknisk Chef Fredrik Johansson 070-3401357
RaceController Jörgen Svensson 070-6811624
RaceController L-G Bran 070-2377573
Miljöchef Jan Halvarsson 073-5315921
Tidsplan:
Tidsplan: Anmälan Fredag 17.00-19.00 Lördag 06:00 - 08.00 (Anmälan i par) Besiktning Fredag: 17.00-19.00 Besiktning Lördag: 06.00 – 08.00 Förarmöte: 08:20 Vid prispallen Funktionärsmöte: 08,20 Vid startbåset på startrakan. Första start: 09:00
Resultatlistan anslås:
På den officiella anslagstavlan nedanför speakertornet samt på www.raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Tävlingen genomförs som en partävling där förarna turas om att köra med samma bil. Varje par skall bestå av en tjej och en kille som delar på en bil. Första och tredje omgången körs av tjejer, andra och fjärde omgången av killar. Poängräkning 7,5,4,3,2,1. Femte omgången körs av den som tagit mest poäng, vid lika poäng är det tjejen som kör. Därefter kör de 6 bästa paren en final och då kör den som inte körde 5:e omgången. Samma genomförande för seniorer och juniorer. Vid eventuell särskiljning till finaler är det bäst poäng i omg 5 som räknas först, därefter omg 4,3,2,1 och därefter vid behov lottning. Rödflaggat heat körs om direkt. Man kör inte ut i depån utan åker direkt till startplattan. Står där ett uppställt heat körs omstarten efter det. Vi avser att använda alternativspår beroende på väder och banans skick, slutgiltigt beslut ges på förarsammanträdet på tävlingsdagen. Startspår är förlottade i heatindelningen. Antal varv: Kvalomgångar 3, Finaler 5
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Max 60 par
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Senior - Junior
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd.
Heatindelning:
Senior - Junior
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6 och officiella meddelande Bulletin 2. Presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2.
Tjuvstart:
Direkt uteslutning ur heatet/finalen.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet. Utan någon form av slirskydd. Däckrensning förbjuden överallt i enlighet med regelverket.
Avgifter:
Senior: 600:- /paret, Junior: 400:-/paret. Betalas kontant eller via swish vid anmälan tävlingsdagen. Efteranmälan i mån av plats och möjlighet. WO avgift vid för sen avanmälan 500:-/anmäld förare.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar. Arrangören
Priser:
På startplattan efter finaler. Hederspriser till finalisterna.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 3/12 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Hemmaförare:
Skall ange minst en flaggposteringsfunktionär vid anmälan.
Informations Telefon:
Ann-Marie Nottemark 073-5256902 (SMS)
Delade fordon:
EJ tillåtet
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Dam Dam 25
Herr Herr,Veteran 25
Flickor Junior 12
Pojkar Junior 11