Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Hagaslätts September Race ingår i Smålandscupen
Tävlingsdatum:
2023-09-02
Arrangör:
Lessebo MK
Distrikt:
Smålands BF
Första anmälningsdag:
2023-08-08
Sista anmälningsdag:
2023-08-27
Tävlings plats:
Hagaslätts Motorbana
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Anja Strömberg 0738243287
Domare Per-Erik Åberg 0706580821
Teknisk Chef Lars Fransson 0702526878
RaceController Jonny Helmersson 0738304816
Säkerhetschef Catrin Sundström 0702700878
Miljöchef Mattias Johansson 0703659382
Tidsplan:
Anmälan (i klubbstugans nedre del) 07:00 - 08:30 Besiktning (på startplattan) 07:00 - 09.00 ( Med overallen på föraren ) Förarsammanträde (startplattan) 09.30 Första start 10.00 Hemmaförare besiktigar mellan 06:30 - 07:00 i depån för att sedan hjälpa till med tilldelad uppgift.
Resultatlistan anslås:
På anslagstavlan i depån samt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Tävlingen är öppen för förare med giltig folkracelicens. Samtliga tävlande kör tre (3) kvalomgångar. Tävlingen körs enligt Smålandscupens reglemente. Runner Up tillämpas Alternativ spår används INTE. Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Vid särskiljning gäller omgång 3, 2, 1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning. Den tävlande måste passera målflaggan för att få poäng. Omflyttning mellan heat och starspår i en omgång kan ske för att få jämnare heat. Arrangören beslutar och gör detta om det blir aktuellt. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps detta först. Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och omstart. Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten. Detta ska ske på av arrangören anvisad plats. (FR 7.6) Finalerna körs med runner-up. Segraren ska direkt till utsedd plats av arrangören. Segraren har 5 minuter på sig till nästa start från det att bilen är på runner-up platsen. Tidtagning sker av arrangören.
Gallring:
Gallrings metod enligt smålandscupens reglemente.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Senior, Dam/Vet, Junior. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2
Tjuvstart:
Direkt uteslutning ur heatet.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Däckrensning förbjuden.
Avgifter:
Senior 300 kr. Junior 200 kr. Efteranmälningsavgift 200 kr.
Avlysning:
Där tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av force majeure äger arrangören rätt att besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Prisutdelning vid klubbstugan. Prisutdelning sker efter anbudstidens slut vid klubbstugan.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 27/8 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Hemmaförare:
Hemma förare skall anmäla minst 2st funktionär på tävlingsmötet den 29/8 samt deltagit på minst 1 arbetsdag inför tävlingen.
Informations Telefon:
David Johansson, 0703672277
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr 40
Dam/Veteran Dam,Veteran 23
Junior Junior 21